Kuoron tavoitteet

Arkisissa harjoittelurutiineissa on edelleen parantamisen varaa. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että kuorolaiset saapuvat ajoissa harjoituksiin ja harjoittelevat stemmoja myös itsenäisesti. Lisäksi toivomme, että kaikki kuorolaiset osallistuvat sovituille kuoroleireille ja muihin kuoron tapahtumiin. Sama koskee äänenmuodostuskoulutusta, jota järjestetään edellisvuoden tapaan laululeireillä.

Kuorossa on äänenvalvojien lisäksi stemmaharjoitteluvastaavat, joiden vastuulla on harjoittaa omaa stemmaansa tarvittaessa.

Kuoron jäsenmäärä on pysynyt sopivana; pois jääneiden tilalle on saatu uusia taitavia laulajia, mutta stemmojen välistä tasapainoa auttaisi edelleen muutaman mieslaulajan lisäys.

Esiintymiset ja ohjelmisto

Kuoron ohjelmisto pidetään korkeatasoisena ja haastavana. Lisäksi avustamme muutamassa jumalanpalveluksessa.

Yleiset tavoitteet

Kamarikuoro Camenan yleisiä tavoitteita ovat

 • uusien mieslaulajien hankkiminen,
 • kuoron soinnin kehittäminen,
 • kuorolaisten aktiivinen osallistuminen kuoron toimintaan (esiintymiset, leirit) ja yhteisten asioiden hoitoon,
 • leirityöskentelyn tehostaminen,
 • kolmen konserttikokonaisuuden valmistaminen joka vuosi,
 • kuoron talouden ylläpitäminen ja kohentaminen,
 • yhteyksien ylläpitäminen kaupunkiin, seurakuntiin sekä muihin kuoroihin ja alan järjestöihin.

Esiintymisten ohella toinen iso tavoite on kehittää kuoron toimintaa entistä tehokkaammaksi. Se tarkoittaa sitä, että kaikki kuorolaiset sisäistävät kuoron toimintatavat ja noudattavat seuraavia yhteisiä sääntöjä:

 • Käy harjoituksissa säännöllisesti.
  Konsertteihin osallistuminen edellyttää säännöllistä harjoituksiin osallistumista.
 • Saavu harjoituksiin ajoissa.
  Harjoitukset alkavat äänenavauksella kello 18.00.
  Äänenavaus on olennainen osa harjoitusta, joten ole paikalla!
 • Ilmoita omalle äänenvalvojallesi etukäteen, jos et pääse harjoituksiin.
 • Opettele oma stemmasi hyvissä ajoin ennen konserttia.
  Äänenvalvojat vastaavat siitä, että stemmat ovat hallussa ja järjestävät tarvittaessa ylimääräisiä harjoituksia stemmaharjoitteluvastaavan kanssa.